استخدام صافکار pdr و شاگرد نقاش

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام صافکار حرفه ایی با سابقه کاری pdr
درصدی ۵۰٪
تسویه آنی
به صورت تمام وقت یا پاره وقت
و
استخدام نقاش مبتدی
یا شاگرد نقاش
به صورت حقوقی
بدون جای خواب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام صافکار pdr و شاگرد نقاش” به ما بگویید