استخدام فروشنده جهت کتونی فروشی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده جهت کتونی فروشی
ساعت کاری ۱۰ صبح تا ۱۱ شب
دو روز در ماه مرخصی
یک ساعت در روز تایم ناهاری
فقط فروشندگی کتونی فروشی
تریجحا در محدوده
سن بین ۱۷ تا ۳۰ سال

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام فروشنده جهت کتونی فروشی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات