استخدام فروشنده حقوق تا 11 میلیون و بیمه تکمیلی در فروشگاه زنجیره ای معتبر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

داشتن روابط عمومی بالا
سن تا 35 سال
داشتن حداقل مدرک دیپلم
داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان
داشتن تعهد کاری
تسهیلات و مزایا
بیمه بیمه تکمیلی
سایر مزایا
تمام شرایط و مزایا طبق وزارت کار
حقوق 5500 میلیون الی 11 میلیون تومان
با ارتقای شغلی
تمامی مرخصی ها با حقوق
بن
سنوات
عیدی
بیمه تامین اجتماعی از روز اول
بیمه تکمیلی
اعزام به فروشگاه منطقه سکونت خود
7 روز مرخصی در ماه (یک روز در هفته +2/5 روز ماه)

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام فروشنده حقوق تا 11 میلیون و بیمه تکمیلی در فروشگاه زنجیره ای معتبر” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات