استخدام فروشنده در شیرینی فروشی (خانم یا آقا)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک نفر تمام وقت یا دو نفر پاره وقت
خانم یا آقا
متقاضیان ساکن تهرانسر در الویت هستند۔

ساعت کاری در صورت استخدام یک نفر تمام وقت: ۱۰ صبح تا ۱۰ و نیم شب

و در صورت استخدام دو نفر پاره وقت:
شیفت صبح از ۱۰ صبح تا ۴ و نیم بعدازظهر
شیفت عصر از ساعت ۴ و نیم تا ۱۰ و نیم شب

متقاضی گرام: لطفا در صورت تمایل، از دادن پیامک خودداری فرمایید۔ درخواستهایی که تماس گرفته باشند بررسی می شود۔

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام فروشنده در شیرینی فروشی (خانم یا آقا)” به ما بگویید