شرایط مدنظر آگهی دهنده

به فروشنده خانم و اقا جهت کار در فروشگاه کفش نیازمندیم شماره تماس ***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام فروشنده” به ما بگویید