استخدام مدیر مالی وحسابدار ارشد و حسابدار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام مدیر مالی و رئیس حسابداری

حسابدار ارشد

کارمند حسابداری

آشنا به سیستم حسابداری

بصورت تمام وقت و پاره وقت

حقوق و مزایا و پاداش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام مدیر مالی وحسابدار ارشد و حسابدار” به ما بگویید