استخدام منشی خانم آشنا به word exel در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم

با روابط عمومی خوب

آشنا به word, exel

کاردانی و کارشناسی

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16 – پنجشنبه 8 تا 12

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام منشی خانم آشنا به word exel در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات