استخدام منشی خانم بدون سابقه کار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام منشی خانم پاره وقت

محیطی امن و دوستانه
نیاز به سابقه کار نیست
ظاهری موجه

فوری.

برای مصاحبه تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام منشی خانم بدون سابقه کار” به ما بگویید