استخدام نیروی خانم و آقا جهت نظافت منازل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت آراز پالیز با مجوز رسمی (۵۹۳۶۴۶)
استخدام نیروی خانم و آقا جهت نظافت منازل..
به ۱۵ نفر نیروی خانم متعهد به کار نیازمندیم:
به ۲۰ نفر نیروی آقا متعهد به کار نیازمندیم:
توجه …. توجه
بابت استخدام هیچگونه هزینه ای دریافت نمیشود..
انعام+اضافه کاری+جداگانه متعلق به خودتان است..
پرداخت حقوق تسویه روزانه..
به صورت پاره وقت : تمام وقت است..
{۴ ساعته ، ۵ ساعته ، ۶ ساعته ، ۸ ساعته..}
برای آقایان شهرستانی جای خواب هم داریم..
کار به صورت پیامک براتون ارسال میشود..
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید..
مدیریت:بروجنی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام نیروی خانم و آقا جهت نظافت منازل” به ما بگویید