شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام نیروی خدماتی خانم برای کار در سالن زیبایی واقع در منطقه ۱
منظم و با ظاهری آراسته
لطفا تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام نیروی خدماتی” به ما بگویید