استخدام نیروی پاره وقت شیفتی با حقوق پذیرایی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی نیروی جوان خانم و اقا برای کار تشریفاتی پذیرایی و حراستی نیازمندیم
شیف صبح تا غروب
شیفت غروب تا شب
حداکثر سن ۳۰ تا ۳۵ سال
مرتب و منظم
مناسب برای دانشجو ها

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام نیروی پاره وقت شیفتی با حقوق پذیرایی” به ما بگویید