شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام فروشنده اقا حداقل ۲۵ سال
بدون نیاز به سابقه و حتی دیپلم

پایه حقوق و درآمد ماهانه ۱۲ میلیون

یه همراه آموزش کامل اصول حرفه ای فروش
زیر نظر اساتید فنی و حرفه ای
با ما تماس بگیرید
خلیقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام نیرو اقافروشنده” به ما بگویید