استخدام نیرو خانم جهت بسته بندی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کار در بسته بندی جوراب هست ..محیط زنانه..نزدیک میدان محمدیه
ساعت کاری از ۸ صبح تا ۶ و نیم

به هیچ عنوان کار در منزل نداریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام نیرو خانم جهت بسته بندی” به ما بگویید