استخدام پاره وقت پرستار کودک و مادریار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به خانمی با مشخصات زیر برای پرستاری کودک و کمک به مادر در انجام امور خانه و نظافت نیاز داریم:
– بازه سنی 20 تا 25 سال
– ترجیحا دانشجو
– دارای روابط عمومی خوب

شما دو هفته نحوه صحیح رفتار با کودک را آموزش میبینید و در کنار کودک و مادرش این کار را تمرین میکنید. همچنین در امور منزل هر اندازه زمان خالی باشد و کودک نیاز به مراقبت نداشته باشد کمک خواهید کرد. (آگهی شخصی است)

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام پاره وقت پرستار کودک و مادریار” به ما بگویید