استخدام پزشک عمومی در کلینیک لیزر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام پزشک عمومی جهت حضور در کلینیک لیزر محدوه دولت آباد شهرری
پاره وقت قابل انعطلاف شیفت صبح و عصر
حقوق توافقی
جهت تماس با شماره *********** تماس حاصل فرمایید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام پزشک عمومی در کلینیک لیزر” به ما بگویید