استخدام کارشناس آزمایشگاه در شرکت دارا پروتئین شهریار در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرایط احراز

مهندسی صنایع غذایی

تسهیلات و مزایا

شرایط کاری بسیار مناسب می باشد (حقوق کافی، بیمه و مزایا)

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام کارشناس آزمایشگاه در شرکت دارا پروتئین شهریار در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید