استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت ایده ورزان فردا در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرایط احراز

آشنایی کامل به زبان انگلیسی مکاتبه و مکالمه

آشنایی با امور اداری

دارای روحیه کار جمعی

دارای روابط عمومی بالا

تسهیلات و مزایا

پاداش

سایر مزایا

حقوق ثابت

کارانه

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت ایده ورزان فردا در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید