استخدام کارمند بازرگانی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند کارمند بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی ترجیحاً خانم ارسال رزومه به واتساپ

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام کارمند بازرگانی – استخدام فوری” به ما بگویید