اشپز و کمک اشپز ،کانتر کار کارگر ساده نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

اشپز با سابقه ترجیحا جوان ،کمک اشپز اقا یا خانم کاربلد،کارگر ساده و ظرفشور جهت کار در رستوران نیازمندیم لطفا فقط و فقط تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اشپز و کمک اشپز ،کانتر کار کارگر ساده نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات