انباردار آقا برای انبار یک فروشگاه تاسیساتی در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک فروشگاه تاسیساتی در تهران برای تکمیل کادر انبار خود به یک نفر انباردار آقا با مدرک دیپلم نیازمند است.

 

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “انباردار آقا برای انبار یک فروشگاه تاسیساتی در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید