شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی خانم جهت انجام امور منزل به صورت شبانه روزی با جای خواب. یا از 8 صبح الی 8 شب . پنج شنبه ها تا ساعت 13 جمعه تعطیل . حد اکثر سن 50 سال
افراد منزل : آقا ، خانم و کودک 2 ساله .
دستمزد توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “انجام امور منزل نظافت” به ما بگویید