اپراتور تراش CNC با حقوق تا 12 میلیون بیمه و پاداش در جاجرود – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سابقه کار حداقل 1 سال

تسهیلات و مزایا

بیمه پاداش فضای استراحت

سایر مزایا

پایه حقوق 8،000،00 الی 12،000،000 تومان

اضافه کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور تراش CNC با حقوق تا 12 میلیون بیمه و پاداش در جاجرود – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات