اپراتورCnc سی ان سی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک استاد کار ماهر سی ان سی چوب نیازمندیم

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتورCnc سی ان سی – استخدام فوری” به ما بگویید