شرایط مدنظر آگهی دهنده

اپراتور فرز cnc شیفت شب
کارگاه قطعه سازی – آشنا به کنترل فانوک و هایدن
حداقل دو سال سابقه کار مفید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور فرز cnc شیفت شب” به ما بگویید