اپراتور فرز cnc – لیسانس و دیپلم فنی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت فنی و مهندسی بمنظور تکمیل کادر فنی خود نیازمند افراد با توانمندی های زیر می باشد
– اپراتور ماهر و نیمه ماهر فرز cnc
– لیسانس و دیپلم فنی اشنا به امور صنعتی
– میزان حقوق بر اساس توانایی
تماس پاسخگو نیستم
ارسال پیامک یا ارسال رزومه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور فرز cnc – لیسانس و دیپلم فنی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات