اپراتور لیزر الکس باسابقه کار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت کار درکلینیک دانشگاه الزهرا با دستگاه الکس دکا بصورت پاره وقت یاتمام وقت دارای سابقه کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور لیزر الکس باسابقه کار” به ما بگویید