شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت جهت تکمیل کادر فنی از افراد توانمندخانم یا آقاجهت تراش وفرز cnc استخدام مینماید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور ماهر” به ما بگویید