باریستا ،نیمه وقت یا تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

باریستا مسلط به بار گرم و سرد ،اراسته و خوش برخورد ،رنج سنی زیر ۳۳ سال ،

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا ،نیمه وقت یا تمام وقت” به ما بگویید