شرایط مدنظر آگهی دهنده

باریستا یا کمک باریستا خانم جهت کار در کافه نیازمندیم،با حقوق و شرایط عالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا خانم،پاره وقت” به ما بگویید