شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر باریستا خانم برای فعالیت در سالن زیبایی به صورت حرفه ایی نیازمندیم
با ظاهری مناسب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات