باریستا صندوقدار شیفت شب ویتر شیفت صبح

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کافه رستوران دیترویت
در بخش های زیر نیرو می‌پذیرد
باریستا (آقا و خانم)
سالن کار
پیک موتوری
برای اطلاعات بیشتر و مصاحبه تماس بگیرید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا صندوقدار شیفت شب ویتر شیفت صبح” به ما بگویید