باریستا و صندق دار در کافه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند همکار باریستا و صندق دار ویتر
به صورت پاره وقت و فول تایم در کافه محدوده نارمک
یک روز در هفته استراحت حقوق به صورت توافقی افرادی که سابقه کار باریستا ندارند لطفا تماس نگیرند
جهت ارتباط فقط تماس بگیرید و ترجیحا برای مصاحبه حضوری تشریف بیاریید
باریستا مسلط به بار گرم و سرد
صندق دار و ویتر با روابط عمومی بالا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا و صندق دار در کافه” به ما بگویید