شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک باریستا حرفه ای آشنا به بار سرد و گرم به صورت نیمه وقت با آف هفتگی نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات