شرایط مدنظر آگهی دهنده

سن بین 20 تا 27 سال

آشنا به بار گرم

منظم، فعال، پر انرژی، روابط عمومی خوب، هدفمند

تسهیلات و مزایا

هفته اول آزمایشی

بعد از هفته‌ی اول عقد قرارداد شش ماهه (قابل تمدید بر مبنای عملکرد)

حقوق یک شیفت 4/500/000

(اضافه حقوق بر اساس تجربه و عملکرد)

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا – استخدام فوری” به ما بگویید