شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به باریستایی و کار کافه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا” به ما بگویید