بازاریاب تلفنی شرکت بیمه (امور باشگاه مشتریان)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام بازیاب تلفنی بیمه ترجیحا خانم جهت پیگیری و فروش بیمه به مشتریان با شرایط ویژه
محل کار سهرودی جنوبی امکان دور کاری و پاره وقت حقوق ثابت+درصد فروش+بیمه و شرایط توافقی جهت بازاریابان حرفه ای

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب تلفنی شرکت بیمه (امور باشگاه مشتریان)” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات