بازاریاب تلفنی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک بازاریاب تلفنی جهت پاسخگو به تلفن با 2 سال سابقه کار بیمه روز اول شیفت کاری 8 تا 5 حقوق توافقی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب تلفنی – استخدام فوری” به ما بگویید