شرایط مدنظر آگهی دهنده

به ۲ یا ۳ نفر خانم و آقا فرقی ندارد جهت فروش ابزار
آشنایی به بازار حسن آباد فردوسی لاله زار
حتما بازاریاب در صنف ابزار باشد
حقوق و مزایا توافقی و عالی
برای توضیحات بیشتر تماس بگیرید
حداقل درآمد در ماه بالای ۱۵ تومن میباشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب جهت فروش ابزار” به ما بگویید