شرایط مدنظر آگهی دهنده

به ۲ یا ۳ نفر خانم و آقا فرقی ندارد جهت فروش ابزار
آشنایی به بازار حسن آباد فردوسی لاله زار
حتما بازاریاب در صنف ابزار باشد
حقوق و مزایا توافقی و عالی
برای توضیحات بیشتر تماس بگیرید
حداقل درآمد در ماه بالای ۱۵ تومن میباشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب جهت فروش ابزار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات