بازاریاب عمده فروشی آرایشی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شما احتیاجی به فروش کالا ندارید
فقط جهت معرفی پخش عمده فروشی به مغازه های تک فروشی
آموزش رو به صورت رایگان ما به شما ارائه میکنیم
ترجیحا خانوم
محدوده غرب تهران و شمال تهران

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب عمده فروشی آرایشی” به ما بگویید