شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی بازاریاب متعهد و باتجربه نیازمندیم.
فروش تک محصول
زمان منعطف حداقل ۶ ساعت روز
حقوق به صورت درصدی با
کسب درآمد فوق العاده

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب و فروشنده” به ما بگویید