شرایط مدنظر آگهی دهنده

باتری، جعبه و پاکت و لوازم ساعت
محصل یا دانشجو
با بیان شیوا جذاب برای فروش کالا
سابقه بازاریابی به صورت حضوری یا تلفنی یا اینترنتی
تسهیلات و مزایا
حقوق به صورت درصدی از فروش محاسبه میشود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب و ویزیتور” به ما بگویید