بازاریاب پرونده و کارت پخش کن فوری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی بازاریاب حرفه ایی و کارت پخش کن خانم حداکثر سن 35 سال در دادسرای ناحیه 2 (طاهرخانی) به صورت پاره وقت یه روز در هفته نیازمندیم.

حقوق به صورت روزانه بوده و روزانه تسویه میگردد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب پرونده و کارت پخش کن فوری – استخدام فوری” به ما بگویید