شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک‌نفر نیرو دست به آچار دارای حداقل مدرک لیسانس مکانیک یا متالورژی ومرتبط برای باز وبست مخزن خودرو های دوگانه سوز و تست مخزن نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازو بست و تست مخازن” به ما بگویید