شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی اقا و خانم برای کار در باقلوای ترکی علی کنتیا
تمام وقت میرداماد اقا از ساعت ۹صبح تا ۱۱ شب
حقوق ۱۴ میلیون
نیمه وقت میرداماد خانم از ساعت ۳ تا ۱۱ حقوق ۷ میلیون
تمام وقت آرژانتین اقا از ساعت ۹ تا ۱۲ حقوق ۱۴ میلیون
کارکرد خوب افزایش حقوق هم داره

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باقلوا ترکی علی کنتیا” به ما بگویید