شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروی اقا و خانم برای کار در باقلوای ترکی علی کنتیا
تمام وقت میرداماد اقا از ساعت ۹صبح تا ۱۱ شب
حقوق ۱۴ میلیون
نیمه وقت میرداماد خانم از ساعت ۳ تا ۱۱ حقوق ۷ میلیون
تمام وقت آرژانتین اقا از ساعت ۹ تا ۱۲ حقوق ۱۴ میلیون
کارکرد خوب افزایش حقوق هم داره

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باقلوا ترکی علی کنتیا” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات