بخارکار بصورت نیمه وقت در محدوده سه راه جمهوری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به بخارکار وارد به کار بافت بصورت نیمه وقت در تهران (محدوده سه راه جمهوری – امیر اکرم) نیاز داریم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بخارکار بصورت نیمه وقت در محدوده سه راه جمهوری – استخدام فوری” به ما بگویید