برق کار صنعتی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر برق کار صنعتی اشنا به نقشه خوانی ومسلط به وایرینگ جهت تابلوبرقهای صنعتی نیازمندیم بصورت نیمه وقت یا تمام حقوق بصورت ماهیانه ویا بصورت پیمانکاری

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “برق کار صنعتی – استخدام فوری” به ما بگویید