به بازاریاب حضوری باتجربه موادغذایی نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت نان مزرعه ناب مشهد برای پخش مویرگی دفتر تهران به ۴نفر بازاریاب حضوری باحداقل سه سال تجربه در حوزه پخش مواد غذایی در مناطق تهران نیازمند میباشد.در صورت خط سازی جداگانه توسط بازاریاب پاداش جداگانه در نظر گرفته میشود.
جنسیت:آقا و‌خانم.
حقوق ثابت-پورسانت-بیمه.
برای خط سازی پراید وانت شرکت در اختیار بازاریاب قرار داده میشود.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به بازاریاب حضوری باتجربه موادغذایی نیازمندیم” به ما بگویید