شرایط مدنظر آگهی دهنده

✨بنام خداوند بخشنده مهربان ✨
✨با سلام✨
✨گروه بزرگ آفتاب برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی محدود نیروی خانم برای بازاریابی نیاز داریم✨
✨تسویه درجا✨
✨آگهی نامحدود مدیر قرار داد حرفه ای✨
✨۵۰٪پورسانت بدون کسر کسورات✨
✨در محیطی امن و بی حاشیه✨
✨فایلینگ اختصاصی✨
✨آموزش رایگان توسط اساتید برجسته✨
✨دارای دو اتاق قرارداد✨
✨اگر جویایی درآمد میلیاردی هستی و دنبال هدف خود هستی با من خانم شهریاری تماس بگیرید✨
شماره تماس دفتر:***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به تعدادی بازاریاب خانم” به ما بگویید