به تعدادی راننده با وسیله . وانت مزدا نیسان

شرایط مدنظر آگهی دهنده

باسلام به تعدادی راننده با وسیله با وسیله . وانت مزدا نیسان جهت کار در باربری نیازمندیم
تمان وقت و پاره وقت
سرویس دهی عالی
فورری فوری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به تعدادی راننده با وسیله . وانت مزدا نیسان” به ما بگویید