به تعدادی فروشنده اقا پاره وقت یا تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی فروشنده اقا جهت کار در صندل فروشی زنانه نیازمندیم
(فقط تماس چت و پیام جواب نمیدم )

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به تعدادی فروشنده اقا پاره وقت یا تمام وقت” به ما بگویید